Ορεινός Αγώνας Γερανείων

Ο επόμενος "Ορεινός Αγώνας Γερανείων" θα διεξαχθεί στις 2 Απριλίου 2017 και θα έχει μήκος 21.000 μέτρων